Hallo i writing about price for reseller

Xin chào, tôi muốn biết giá của bạn.